Cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng bị mất, cháy , hỏng

Cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng bị mất, cháy , hỏng

Theo quy định tại điều 24 thông tư 39/2014TT-BTC thì việc mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra được xử lý theo thông tư như sau :

  • Đối với trường hợp làm mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra, khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn giá trị gia tăng dù bạn chưa lập hay đã lập thì công việc các bạn cần  làm  cụ thể :
  • Bước 1 Các bạn đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai của tổng cục thuế ® hóa đơn ® báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo mẫu BC21/AC

  • Bước 2 các bạn kết xuất ra file XML rồi nộp qua mạng cho cơ quan thuế cấp chi cục quản lý để hoàn thiện báo cáo mất, cháy,hỏng hóa đơn

Như vậy các bạn đã hoàn thiện việc xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đối với cơ quan thuế