TIN TỨC & SỰ KIÊN

Xử lý mua hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng

Xử lý mua hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng

Theo Công văn 3512/TCT-CS ngày 22/08/2014 của Bộ tài chính: - Nếu hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thì xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế. - Nếu người bán không lập hóa đơn khi bán hàng có giá trị từ 200.000 đồng trở lên …

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O tại VCCI

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O tại VCCI

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại VCCI Ðơn đề nghị cấp C/O (1 bản). Các tờ C/O đã kê khai hoàn chỉnh: Tối thiểu 4 bản. (1 bản chính và 1 bản copy C/O cho khách hàng; 1 bản copy đơn vị C/O lưu; 1 bản copy cơ quan cấp C/O. Lưu ý: C/O Form ICO phải làm thêm 1 bản First copy. …

C/O là gì, vai trò của C/O đối với thuế nhập khẩu

C/O là gì, vai trò của C/O đối với thuế nhập khẩu

C/O là chữ viết tắt của Certificate of Origin. C/O là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận xuất xứ của sản phẩm nước đó theo các quy tắc xuất xứ. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một chứng từ quan trọng trong …

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng

Bước 1. Bạn ra Ngân hàng nộp hồ sơ xin mở tài khoản ngân hàng của công ty  bao gồm Giấy đề nghị mở tài khoản công ty do ngân hàng cấp Bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Quyết định bổ nhiệm giám đốc …

Cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng bị mất, cháy , hỏng

Cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng bị mất, cháy , hỏng Theo quy định tại điều 24 thông tư 39/2014TT-BTC thì việc mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra được xử lý theo thông tư như sau : Đối với trường hợp làm mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra, khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa …

Quy định xử phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng

Theo thông tư số 10/2014/TT-BTC, Thông tư 76/2016/TT-BTC và nghị định số 49/2016/NĐ-CP được quy định đối với những trường hợp sau đây : Mức xử phạt làm mất hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế : Không xử phạt Nếu bạn làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập hóa đơn bán hàng được khai …

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại hàng hoá dịch vụ

Để các bạn hiểu rõ hơn về những hàng hoá và dịch vụ tại sao phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Sau đây ASEAN TRAIN sẽ giúp khách hàng về những thông tin tại sao nhưng loại mặt hàng này phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biêt. Theo quy định của lật thuế tiệu thụ đặc biệt được nhà nước ban hành …

Chính sách giảm thuế, hoàn thuế, miễn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 Miễn Thuế 1.. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam trong định mức phù hợp với Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; …

Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

A. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quy định tại điều 2 luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu luật số 107/2016/QH13 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi …