Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng

Bước 1. Bạn ra Ngân hàng nộp hồ sơ xin mở tài khoản ngân hàng của công ty  bao gồm

  • Giấy đề nghị mở tài khoản công ty do ngân hàng cấp
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc đối với công ty TNHH 2 TV trở lên, và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
  • Điều lệ công ty
  • CMT hoặc căn cước công dân công chứng của giám dốc, kế toán trưởng, chủ tịch hội đồng quản trị

Bước 2. Sau khi nộp hồ sơ xin mở tài khoản công ty bạn sẽ vào trang thuedientu.gdt.gov.vn để tiến hành đăng ký qua mạng để trích nợ nộp thuế điện tử

  • Bước 1 vào trang thuedientu.gdt.gov.vn vào mục Doanh nghiệp để đăng nhập

  • Bước 2 Tiến hành đăng nhập mã số thuế

  • Bước 3 vào mục Quản lý tài khoản/ thay đổi thông tin dịch vụ/ đăng ký bổ sung NH/nhập chủ tài khoản/nhập số tài khoản/ký gửi

Như vây các bạn đã đăng ký qua mạng xong các bạn cần phải nộp giấy đăng ký tài khoản sử dụng nộp thuế điện tử do ngân hàng cấp hoặc trên mạng có sẵn

Tiếp đó các bạn có thể nộp thuế điện tử qua mạng

Lưu ý các bạn sau khi đăng ký thành công tài khoản ngân hàng các bạn cần phải đăng ký tài khoản với sở kế hoạch đầu tư mẫu phụ lục ii – 1 chậm nhất là 10 ngày để trạnh bị nộp chậm thời hạn tránh xử phạt hành chính do nộp chậm .