Quy định xử phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng

Theo thông tư số 10/2014/TT-BTC, Thông tư 76/2016/TT-BTC và nghị định số 49/2016/NĐ-CP được quy định đối với những trường hợp sau đây :

  1. Mức xử phạt làm mất hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế :
Không xử phạt Nếu bạn làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập hóa đơn bán hàng được khai báo với cơ quan thuế trong vong 5 ngày
Phạt cảnh cáo Nếu bạn làm mất hóa đơn nhưng chưa lập và được khai báo với cơ quan thuế từ 6 đến 10 ngày
Phạt từ 6 triệu đến 8 triệu Nếu bạn làm mất hóa đơn nhưng chưa lập và được khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 11 trở đi
  1. Mất hóa đơn giá trị gia tăng đặt in chưa làm thông báo phát hàng hóa đơn với cơ quan thuế
Không xử phạt Nếu bạn khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày mất hóa đơn
Phạt cảnh cáo Nếu bạn khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10
Phạt từ 6 triệu đến 18 triệu Nếu bạn khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ  thứ 11 trở đi

 

  1. Mức phạt mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra đã thông báo phát hành hóa đơn
Không bị xử phạt Nếu mất do thiên tai, hỏa hoạn hoặc mất do bị cướp giật có xác nhận của công an
Phạt cảnh cáo Nếu người bán làm mất cháy hỏng hóa đơn các liên đã lập sai và đã xóa bỏ, người bán đã lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ thì người bán chỉ phạt cảnh cáo
Phạt từ 4 triệu đến 8 triệu Nếu người bán làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập liên 2 giao cho khách hàng

 

 

  1. Mức phạt mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào

Phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đối với những trường hợp vi phạm sau đây

  • Đối với những hành vi làm mất cháy hỏng hóa đơn đã lập để hạch toán kê khai thuế đầu vào khấu trừ
  • Trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập liên 2 giao cho khách hàng, bên bán và bên mua lập biên bản ghi nhận sự việc và bên bán đã kê khai nộp thuế có hợp đồng và chứng từ chứng mình việc mua bán hàng hóa hoặc dịch vj có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt với mức tốt thiểu. Nếu có từ 2 tình tiết giảm nhẹ thì phạt cảnh cáo.