Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O tại VCCI

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại VCCI

 1. Ðơn đề nghị cấp C/O (1 bản).
 2. Các tờ C/O đã kê khai hoàn chỉnh: Tối thiểu 4 bản. (1 bản chính và 1 bản copy C/O cho khách hàng; 1 bản copy đơn vị C/O lưu; 1 bản copy cơ quan cấp C/O. Lưu ý: C/O Form ICO phải làm thêm 1 bản First copy. Để VCCI chuyển đến tổ chức hiệp hội cà phê quốc tế ICO.
 3. Các chứng từ xuất khẩu (Chứng minh hàng xuất khẩu từ Việt Nam)
  + Giấy phép xuất khẩu. (nếu có)
  + Tờ khai hải quan hàng xuất.
  Giấy chứng nhận xuất khẩu.(Nếu có)
  +
  Vận đơn.
 4. Các chứng từ giải trình và chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa:

+ Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa

+ Chứng từ mua bán, ủy thác xuất khẩu,. thành phẩm
+ Ðịnh mức hải quan (nếu có)
+ Bảng kê khai nguyên liệu sử dụng
+ Chứng từ nhập, hoặc mua nguyên liệu
+ Quy trình sản xuất tóm tắt (trong trường hợp quy định xuất xứ có quy định liên quan, hoặc khi các chứng từ khác chưa thể hiện rõ xuất xứ của hàng hóa).
+ Giấy kiểm định (Hoặc giám định) của cơ quan chuyên ngành chức năng (Trong trường hợp quy định xuất xứ có quy định liên quan. Hoặc khi các chứng từ khác chưa thể hiện rõ xuất xứ của hàng hóa).

Một số lưu ý thêm khi làm thủ tục đăng ký chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O:

 • Trong trường hợp cần thiết, VCCI có thể yêu cầu xuất trình thêm các chứng từ khác. Công văn giải trình một vấn đề cụ thể, hợp đồng ngoại thươngL/C. Hoặc các mẫu vật, mẫu hình của sản phẩm, nguyên liệu sử dụng; Hoặc tiến hành kiểm tra thực tế sản xuất sản phẩm,…
 • Ðối với các tổ chức, đơn vị lần đầu xin cấp C/O, cần phải lập và nộp thêm Hồ sơ đơn vị C/O. (Thương nhân, Tổ chức, Cá nhân; Danh mục cơ sở sản xuất; Đăng ký đại diện liên hệ, ký trên chứng từ hồ sơ C/O và mẫu dấu, chữ ký). Các thay đổi trong quá trình hoạt động phải thông báo kịp thời để lưu bổ sung vào hồ sơ.
 • Các chứng từ do cơ quan khác phát hành. (Vận đơn, tờ khai hải quan, giấy phép xuất khẩu,.). Đơn vị nộp bản photo sao y, và xuất trình bản chính để đối chiếu.
 • Hồ sơ C/O đơn vị phải lưu đầy đủ (như đã nộp tại VCCI) tối thiểu 5 năm. Phải lưu bản C/O copy có dấu mộc đỏ do VCCI cấp. (bản photo sao y chỉ có giá trị tham khảo, không dùng để đối chiếu).

*Lưu ý: Cần phải khai báo chính xác trên tất cả các chứng từ liên quan việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O. Nội dung các chứng từ phải xác thực, hợp lệ , đồng nhất